home    I    about us     I     staff     I     news     I     publications     I     projects     I     donors and partners     I     contact us      I     albanian
Media Watch
>> Alerts and Statements
>> Briefing Papers
>> Reports
>> Research and Studies
>> Press Review
Media Research
>> Media Legislation
>> Media Ethics
>> Media Development and      Independence


Media
Monitoring

Copyright: Albanian Media Institute - Instituti Shqiptar i Medias, 2011
Albanian
media legislation
Albanian media code of ethics
Call for application: Crisis reporting

South East Europe Network for Professionalization of the Media (SEENPM) and Albanian Media Institute (AMI,) will support journalists from the region through organization of a training on crisis reporting and investigative journalism.

In the framework of the program, individual financial support will be provided for reporting on topics related to crisis situations. For all the data on the program and application details click here.

Thirrje për aplikim: Raportim në situata krizashNë periudhën nga qershori deri në shtator të vitit 2017,  Rrjeti i Evropës Juglindore për Profesionalizimin e Mediave (SEENPM) dhe Instituti Shqiptar i Medias (ISHM) do të mbështesin gazetarë nga rajoni përmes organizimit të trajnimit për raportim në situata krizash dhe prodhim të gazetarisë investigative. 

Në kuadër të programit do të ndahet mbështetje financiare individuale për raportimin e temave që lidhen me situata krizash. Për të gjitha të dhënat për aplikimin dhe programin kliko këtu.